Protecció de dades

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seua normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web informa a tots els usuaris del lloc web que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals seran tractats per:

 • Identitat: LILA MARKETING
 • Adreça postal: Plaça dels xiquets de Sant Vicent 2, 5, València
 • Telèfon i correu electrònic: (+34) 684 40 41 19 // info@lilamkt.com

Quines dades recaptem i amb quina finalitat?

A través de la pàgina web www.lilamkt.com recaptem les següents dades:

 • Dades de contacte d’aquells usuaris que ens sol·liciten informació sobre els nostres serveis.
 • També tractem dades amb la finalitat de facilitar-te informació periòdica (newsletter) d’interés.
 • És possible que enllacem esdeveniments d’interés o fins i tot que els gestionem i difonguem, per la qual cosa segurament pots accedir a la seua inscripció a través dels nostres enllaços o fins i tot en algun cas puguem dur a terme la gestió directament.
 • T’informem que una vegada recollides, les teues dades són tractades i passen a formar part de les nostres bases de dades, sent objecte de tractament amb les finalitats descrites abans.

Per quant de temps conservarem les teues dades?

Les dades personals recollides a través dels formularis de la web es conservaran durant el termini necessari per a complir els fins pels quals s’ha facilitat la informació. Una vegada complits aquests fins, es podran mantindre durant el termini de 4 anys a efectes estadístics, administratius i comercials de l’entitat. Si les dades han sigut facilitades a fi que li siguen prestats determinats serveis, es conservaran mentre es mantinguera la relació de prestació dels mateixos i una vegada transcorreguda, pel temps legalment establert a aquest efecte.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

Legalment podem tractar les dades que et sol·licitem en haver-nos proporcionat el teu consentiment per a poder fer-ho manifestant-ho expressament mitjançant l’activació de la casella he llegit i accepte la política de privacitat dels formularis de la nostra web, o mitjançant qualsevol mecanisme que puguem posar a la teua disposició i que ens indique de manera inequívoca el teu consentiment. En altres casos, la legitimació provindrà de l’obligació legal de tractar i mantindre aquestes dades.

Quines mesures de seguretat s'implementen per a protegir les meues dades?

La recollida de dades personals a través dels formularis inserits en la web www.lilamkt.com es realitza en un entorn segur ja que utilitzem el protocol criptogràfic SSL que fa que les comunicacions entre el servidor i el client es transmeten encriptades. Les pàgines web que utilitzen aquest protocol comencen per https, si es produïra un ciberatac, només s’obtindria un flux de dades xifrades.

Es comuniquen les teues dades a altres destinataris?

Les dades que introdueixes en la web no seran comunicats a altres entitats, excepte per imperatiu legal o per a poder donar compliment a l’objecte per al qual van ser facilitats.

Quins drets tens en facilitar-nos les teues dades?

Són els següents:

 • Dret d’informació: tens dret a ser informat de manera clara Abans que les teues dades siguen recollides sobre quines dades teues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú.
 • Dret d’accés: per a conéixer quines dades teues estan sent tractats, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si els comunicaran o els han comunicats a algú.
 • Dret de rectificació: per a modificar aquelles dades teues inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: per a cancel·lar les teues dades inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: per a evitar que es tracten les teues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei.
 • Dret de limitació del tractament: per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.
 • Dret a la portabilitat de les dades: per a poder rebre les teues dades facilitades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: amb la finalitat que no es prenga una decisió sobre tu que produïsca efectes jurídics o t’afecte basada només en el tractament de les teues dades.

Com puc exercitar els meus drets?

Per a exercir qualsevol dels teus drets hauràs de sol·licitar-ho a l’email info@lilamkt.com.

Serà necessari que ens adjuntes:

 1. Fotocòpia del dni (passaport o un altre document d’identitat) o signatura electrònica.
 2. Contingut de la petició que realitzes i si fóra necessari, els documents que l’acrediten.
 3. Adreça (a l’efecte de notificacions), data i signatura.

Si exercites els teus drets per un representant expressament designat, hauràs d’aportar el document o instrument electrònic que acredite la representació.

En el cas que el titular de les dades fóra menor d’edat o incapacitat, s’exercitarà els drets pel seu representant legal degudament acreditat.

Ens encarregarem de respondre a la teua sol·licitud en els terminis legalment previstos i de la manera més adequada. En tot cas, podràs acudir davant l’Agència de Protecció de Dades Personals en defensa dels teus legítims interessos.

Enllaços a altres webs

Aquesta política de privacitat només s’aplica a les dades personals recaptades a través de la nostra web però, en contindre enllaços a altres pàgines, has de tindre en compte que en punxar en un d’aquests enllaços aquestes abandonant la nostra web, per això hauries de llegir les polítiques de privacitat d’aqueixes altres webs que recapten dades personals, ja que LILA MARKETING no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aqueixes altres webs.

Si vols més informació, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha editat una guia del ciutadà.

Abrir chat
1
Hola 👋🏼
¿En qué podemos ayudarte?