Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB LILAMKT.COM

El lloc web www.lilamkt.com és propietat de Maite Presencia i Paula Cerveró (d’ara en avant, Lila Marketing), amb domicili a l’efecte de notificacions en Plaça Xiquets de Sant Vicent, 2, 5, 46002, València i adreça de correu electrònic info@lilamkt.com, i a través del mateix es proporciona informació sobre les seues activitats.

L’accés i ús del lloc web atribueix al que el realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprenguera íntegrament les presents condicions d’ús o no estiguera d’acord amb aquestes, haurà d’abstindre’s d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Lila Marketing per part dels usuaris que accedisquen i/o naveguen per www.lilamkt.com. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web lilamkt.com, perquè els usuaris puguen llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de Lila Marketing és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requeriren el registre o subscripció dels usuaris, serà necessari que aquests accepten prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques, no sent possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulneren drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

  • Lila Marketing prohibeix expressament:
    Realitzar accions que puguen produir en el lloc web o a través d’aquest, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de mal als sistemes de Lila Marketing o a tercers.
  • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

L’usuari es compromet no a utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.
Lila Marketing podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per Lila Marketing, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Lila Marketing únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

Lila Marketing es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Lila Marketing no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figuren en lilamkt.com.

A més, a través del lloc web lilamkt.com, poden posar-se a la disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferits per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. Lila Marketing no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferits per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.

  • Lila Marketing en cap cas serà responsable de:
    Les fallades i incidències que pogueren produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguen constantment operatius.
  • De la producció de qualsevol mena de mal que els usuaris o tercers pogueren ocasionar en el lloc web.
  • De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

Lila Marketing es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que pogueren produir-se.

Lila Marketing col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constituïsquen qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web lilamkt.com es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de Lila Marketing.

Lila Marketing pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hipervincles a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seua disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma en enviar-los la seua legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al Lila Marketing.

QUINTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derive de les presents condicions generals els Jutjats de la ciutat de València, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li.

SISENA.- MISCELANEA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fóra declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Lila Marketing podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part de Lila Marketing.

Abrir chat
1
Hola 👋🏼
¿En qué podemos ayudarte?